change-the-number-of-program-in-widnows-startmenu

در فهرست شروع ویندوز شما می‌توانید تعدادی از برنامه‌هایی که به طور مکرر از آنها استفاده می‌کنید را مشاهده کنید. این کار را برای شما خود سیستم عامل انجام می‌دهد. که به راحتی و بدون صرف وقت زیاد، به باز کردن برنامه‌های تکراری مبادرت ورزید. اما تنظیم کردن تعداد نمایش این برنامه‌ها به عهده شماست و به راحتی می‌توانید این کار را انجام دهید.


تا به حال شاید دقت کرده باشید که ارتفاع فهرست شروع شما بسیار طویل شده است. این بدان دلیل می‌تواند باشد که تعداد برنامه‌های نمایشی در این قسمت را بسیار زیاد تعیین کرده‌اید. برای تغییر دادن تعداد این میانبرها به ترتیب زیر می‌توانید عمل کنید:

  1. پنجره تنظیمات فهرست -Start Menu- را باز کنید. برای این کار همانطور که قبلا گفته شده است بروی قسمتی خالی از فهرست شروع که بروی هیچ یک از کلیدنماها نیست راست کلیک کنید و Properties را انتخاب کنید. با این کار یک پنجره به نام  Taskbar and start menu properties باز می ‌شود.
  2. در پنجره ای که برایتان باز می‌شود بروی سربرگ Start Menu و سپس گزینه Customize… کلیک کنید. دوباره یک پنجره دیگر برایتان باز می‌شود.
  3. در پنجره محاوره‌ای Customize Start Menu از بخش Start Menu size در جعبه Number of recent programs to display می‌توانید تعداد برنامه‌های نمایشی در فهرست شروع ویندوز را انتخاب کنید.
    change-the-number-of-program-in-widnows-startmenu
  4. پس از انجام تمامی این کارها، برای ذخیره شدن این تنظیمات هر پنجره‌ای که باز کردید با با فشردن OK ببندید.