باز کردن پرونده رایانه ای با برنامه کاربردی

بسیاری از برنامه ها اصلاً برای باز کردن یک یا چند نوع پرونده (file) ساخته شده اند. برای مثال برنامه مایکروسافت ورد (Word) را در نظر بگیرید که فقط برای ساخت و باز کردن پرونده های متنی استفاده می‌شود. اگر شما برای یک پرونده (فایل) مخصوص، برنامه مورد نظر را نداشته باشید قادر به باز کردن و ویرایش آن نخواهید بود. برای مثال شما برای باز کردن پرونده هایی که در برنامه Access ساخته می‌شوند فقط به همین برنامه برای باز کردن آن نیاز دارید. هرچند امکان این هم وجود دارد برنامه دیگری بتواند این نوع پرونده را باز کند ولی نادر است.


به طور کلی ما دو روش برای باز کردن یک پرونده داریم. این دو روش معمول ترین آنها هستند درحالی که ما روش های ساده‌تری هم برای باز کردن یک پرونده در قسمت های مختلف رایانه داریم.

1- اولین روش استفاده از دوبار کلیک روی پرونده مورد نظر است. ابتدا بروی رایانه خود پرونده ای را که می خواهید باز کنید پیدا کنید سپس روی آن دوبار کلیک کنید. این مورد شاید مرسوم ترین راه باشد. در اینجا شما باید دقت کنید که باید نرم افزار مخصوص آن پرونده همانطور که گفته شد بروی رایانه نصب باشد. اگر این اتفاق قبلاً افتاده است، آیکن آن پرونده به شکل نماد آن برنامه مخصوص است. مثلا اگر شما پرونده ای را دیدید که با یک برگه سفید علامت گذاری شده بود بدانید که برنامه مخصوص آن پرونده برای باز کردن آن بروی رایانه شما موجود نیست و باید آن را نصب کنید.

باز کردن یک سند با فایل با استفاده از دستور راست کلیک

2- در روش بعدی باید به این شیوه عمل کنید که ابتدا برنامه را از منوی شروع ویندوز یا هر کجای دیگر باز کنید و با استفاده از خود برنامه پرونده مورد نظر را از روی حافظه پیدا کرده و آن را باز کنید. که معمولا این روش در زمانی بیشتر استفاده می‌شود که شما در خود برنامه مورد نظر هستید و از داخل خود برنامه در این زمان راحت تر پرونده باز می‌شود. برای باز کردن پرونده به این شیوه هم باید به منوی File بروید و بروی دستور Open کلیک کنید.

برخی پرونده ها هستند که با چندین برنامه باز می‌شوند. اگر شما به روش اول بخواهید آنها را باز کنید ممکن است با برنامه ی ناخواسته ای باز شوند. در این صورت اگر از روش دوم استفاده کنید برای شما بهتر است.

باز کردن یک پرونده با استفاده از دستور Open

اگر شما از فرمت (Format) یا نوع فایل خبر ندارید می‌توانید به پسوند آن که در انتهای آن بعد از یک نقطه قرار دارد مراجعه کنید. در برخی رایانه ها هم امکان مخفی بودن پسوند وجود دارد، و در اینجا شما می‌توانید با نگاه کردن به آیکن یا نماد آن همانطور که گفته شد به نوع پرونده پی ببرید.