برگرداندن کتابخانه های ویندوز به حالت اولیه

کتابخانه ها در ویندوز همان Libraries هستند که دارای زیر قسمت هایی برای نگهداری موسیقی ها، فیلمها، اسند و تصاویر شما هستند. در واقع درون پوشه کتابخانه رایانه شما، باز پوشه های دیگری وجود دارند که از آنها می‌توان به Document، Musics، Pictures و Videos اشاره کرد. حال ما میخواهید ببینیم که آیا می شود اگر یکی از این موارد، مفقود شد به حالت قبل برگشتشان داد، یا خیر. پاسخ مثبت است. شما می توانید هر موقع که خواستید، این موارد را به حالت پیش فرض تغییر دهید. فقط کافی است که مراحل زیر را طی کنید.


خوب، برای برگرداندن کتابخانه‌های ویندوز به حالت اولیه باید یک پوشه را باز کنید که همان پنجره اکتشاف‌گر ویندوز برایمان باز شود. پس از آن شما از فهرست جابجایی سمت چپ عنوان Libraries را می‌بینید که باید بروی آن راست کلیک کنید. از فهرستی که برایتان باز می‌شود، روی مورد Restore Default libraries کلیک کنید. با این کار تمامی کتابخانه‌های ویندوز شما به حالت اولیه برگردان می‌شوند.

برگرداندن کتابخانه های ویندوز به حالت اولیه