برگرداندن تنظیمات نوار وظیفه ویندوز به حالت پیش فرض

نوار وظیفه در ویندوز، به آن نواری گفته می‌شود که در تمامی حالات در قسمت پایینی صفحه نمایش رایانه شما نشان داده می‌شود. البته در مواقعی می‌توانید جایگاه آن را تغییر داده و به سمت‌های بالا، راست و چپ منتقلش کنید. بدین منظور باید از قسمت تنظیمات آن این کار را انجام دهید. اما این نوار برای خود تنظیمات دارید که شاید در مواقعی که این تنظیمات را دستکاری می‌کنید، هم چیزی به هم می‌ریزد و پس از آن بخواهید که تغییرات را به حالت اولیه باز گردانید. برای این منظور، باید برگرداندن تنظیمات نوار وظیفه ویندوز به حالت پیش فرض را یاد داشته باشید که در این نوشته بدان اشاره می‌کنیم.


برای اعمال تمامی تنظیمات به حالت پیش فرض، البته در بخش نوار وظیفه، باید بروی یک مکان خالی از این نوار راست کلیک نمایید. پس از آن دستور Properties را انتخاب کنید که پنجره تنظیمات نوار وظیفه ویندوز شما ظاهر می‌شود.

سپس از قسمت Notification area بروی Customize… کلیک نمایید تا یک پنجره دیگر باز شود. پس از آن، از قسمت زیرین پنجره جدید، بروی دکمه Turn system icons on or off کلیک کنید و پس از آن بروی دکمه Restore default icon behaviors کلیک کنید و OK کنید. با این کار تمامی تنظیمات به حالت اولیه بر می‌گردد؛ البته تنظیمات نوار وظیفه ویندوز.

برگرداندن تنظیمات نوار وظیفه ویندوز به حالت پیش فرض