Subnet چیست؟

طراحان شبکه، subnet ها را به عنوان یک راه برای قطعه بندی شبکه‌ها به قطعات منظقی برای راحت کردن مدیریت آنها بکار می‌گیرند. زمانی که subnet ها به درستی پیاده شوند، هم عملکرد و هم امنیت شبکه ها می‌تواند بهبود یابد.

در شبکه سازی پروتکل اینترنت(IP)، وسایلی که بروی یک subnet هستند، محدوده ای از شماره IP های پیوسته را به اشتراک می‌گذارند. یک پوشش یا Mask (که به عنوان subnet mask یا پوشش شبکه هم شناخته می‌شود)، مرزهای یک IP subnet را تعیین می‌کند. ارتباطات بین پوشش شبکه (subnet mask) و محدوده‌های  IP address، از فرمول های وابسته به علم ریاضی تعیین شده، پیروی می‌کند. متخصصین فناوری اطلاعات از محاسبه کننده های subnet برای نگاشت بین پوشش ها و نشانی ها استفاده می‌کنند.

منبع : compnetworking.about.com

/ 0 نظر / 191 بازدید