برگرداندن کتابخانه های ویندوز به حالت اولیه

خوب، برای برگرداندن کتابخانه‌های ویندوز به حالت اولیه باید یک پوشه را باز کنید که همان پنجره اکتشاف‌گر ویندوز برایمان باز شود. پس از آن شما از فهرست جابجایی سمت چپ عنوان Libraries را می‌بینید که باید بروی آن راست کلیک کنید. از فهرستی که برایتان باز می‌شود، روی مورد Restore Default libraries کلیک کنید. با این کار تمامی کتابخانه‌های ویندوز شما به حالت اولیه برگردان می‌شوند.

برگرداندن کتابخانه های ویندوز به حالت اولیه

/ 0 نظر / 155 بازدید