بسته آموزشی تقویت هوش کودکان Brainetics

این بسته آموزشی برنده جایزه طلای والدین شده است و انقلابی را در نحوه استفاده از دو قسمت مغز در جهان بوجود آورده است که نه تنها برای کودکان، بلکه برای کل خانواده و حتی کهنسالان هم مفید خواهد بود. این بسته با درگیر کردن بخش‌های مختلف ذهن، سبب پیشرفت قسمت‌های مختلف آن می‌شود، که یکی از انها تقویت حافظه است، و این تقویت حافظه در کودکان بسیار بهتر جواب می‌دهد چرا که آنها در سنی قرار دارد که اگر کنجکاوی را در این سن بیاموزند، هیچ وقت دیگر آن را فراموش نخواهند کرد. سپس با این قابلیت می‌توان درون مختلفی را به او یاد داد و در درس و مدرسه هم فردی موفق خواهد شد.

Brainetics Turbo Charge Your Brain

گفته می شود کودکانی که از بسته آموزشی تقویت هوش Brainetics استفاده کرده اند، زودتر به بلوغ ذهنی و فکری رسیده‌اند و بهتر توانسته‌اند به مانند بزرگسالان تفکر کنند و زندگی نمایند. یعنی زودتر وارد دنیای می‌شوند که رقابت سر این است که چه کسی زودتر مهارت‌های زندگی را به صورت حرفه‌ای می‌آموزد.

پس از گذراندن دوره هایی که دراین بسته وجود دارد، قدرت تمرکز آدمی هم افزایش می‌یابد. همانطور که گفته شد، این بسته نه تنها برای کودکان بلکه برای بزرگسالان هم مفید است. پس تمامی اعضای خانواده می‌توانند با آن علاوه بر تقویت هوش، از تمرکز خوبی هم برخودار شوند.

بسته آموزشی تقویت هوش کودکان Brainetics

با Brainetics انگیزه دانش آموزان به چیزهایی که حتی فکرش را نمی کردید، افزایش خواهد یافت و پس از آن کارهایی را دوست دارند انجام دهند که از پس یک دانشمند بر خواهد آمد. معلمان هم بدانند که با تمارین این بسته آموزشی به راحتی می‌توانند کار تربیتی و پرورشی کودکان را بهتر از قبل پی بگیرند و سبب افزایش هوش، تمرکز و قدرت تفکر آنها شود.

قیمت : 9،000 تومان

/ 0 نظر / 28 بازدید