بسته آموزش تصویری رایانه

Personal-Computer

فیلم های این مجموعه شامل موارد زیر می باشد:

Chapter 1: PC COMPONENTS (48 min)
1. What This Course Covers & PC Overview
2. The Basic PC System Parts
3. Computer Memory
4. Buttons & Lights & Ports, Oh My!
5. The Boot Process
Chapter 2: THE MOUSE (32 min)
1. Mouse Basics
2. Moving the Cursor
3. Mouse Techniques
4. Adjusting Mouse Settings
Chapter 3: THE KEYBOARD (32 min)
1. Keyboard Basics
2. Keyboard Parts
3. Applying Keyboard Techniques
4. Adjusting Keyboard Settings
Chapter 4: OPERATING SYSTEMS (36 min)
1. What Operating Systems Do
2. The Windows® Desktop
3. The Start Menu & Task Bar
4. Configuring Basic Desktop Settings
Chapter 5: WINDOW BASICS (51 min)
1. Minimizing, Maximizing & Menus
2. Resizing Windows & Using Scroll Bars
3. Toolbars, Tabs, Flyouts & Dialog Boxes
4. Understanding Multitasking
5. How to Multitask
Chapter 6: SOFTWARE BASICS (36 min)
1. Software Categories
2. Saving & Naming Files
3. Storage & Media
4. Save & Save As
Chapter 7: PRINTING BASICS (41 min)
1. Printing Concepts & Devices
2. Setting Up a Default Printer
3. Adding & Sharing a Printer
4.Printing a Document
5.Printing Pictures & Canceling Print Jobs
Chapter 8: UNDERSTANDING FILE STRUCTURE (90 min)
1. File System Concepts
2. Folder Hierarchy & Breadcrumbs
3. Navigation Options
4 .View Options, Properties & Creating a New Folder
5. Understanding Cut, Copy & Paste
6. ing Text
7. Cutting, Copying & Pasting Text
8. Cutting, Copying & Pasting Files
9. Creating Shortcuts & Deleting
10. The Recycle Bin
Chapter 9: NETWORK BASICS (55 min)
1. Network Fundamentals
2. Network Terminology
3. Networking Devices
4. Going Global
5. Reviewing Your Network
6. Setting Up a User Account L07 Setting Up Parental Controls & Switching Users
Chapter 10: BASIC PC MAINTENANCE (30 min)
1. Using Windows Defender
2. Optimizing the System
3. Backing Up Your Data
4. Credits
زبان: انگلیسی

برای تهیه بسته بسته آموزش تصویری رایانه می توانید بروی دکمه سفارش پستی کلیک کرده و پس از دریافت کالا درب منزل و یا محل کار، مبلغ آن را به مامور پست بپردازید. اگر هم می خواهید از تخفیف ویژه‌ای برخوردار شوید، بهتر است در مراحل ثبت سفارش از گزینه پرداخت نقدی استفاده کنید.

قیمت : 3،000 تومان

/ 0 نظر / 45 بازدید